fbpx
detektyw

WINDYKACJA BEZ UDZIAŁU PRAWNIKA-SKUTECZNA SZYBKA I LEGALNA!!!

ODZYSKAMY TWOJE PIENIĄDZE !!!

Zaległe i przedawnione faktury, pożyczki???  Dlaczego my?

Przyjmując zlecenie od klienta, bezzwłocznie wdrażamy nasze procedury. Kontakt z dłużnikiem twarzą w twarz pozwala nam na szybki i jasny przekaz informacji naszemu klientowi o sytuacji dłużnika. Negocjacje w spłacie i formie zadłużenia odbywają się na bieżąco. Dłużnik podpisuje ugodę-deklarację uznania długu (uznanie właściwe). Wobec dłużnika nie stosujemy żadnych środków przymusu. Za tego typu czynności wierzyciel oraz nasz zespół może ponieść poważne konsekwencje. Działamy zgodnie z prawem.

Co daje to wierzycielowi? 

W sytuacji uchybienia płatności rat tak co do terminu i wysokości raty, dług stanie się natychmiast wymagalny. Na podstawie podpisanej deklaracji, wierzyciel może wystąpić do sądu domagając się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Korzyści prowadzenia sprawy sądowej w trybie nakazowym ⬇

ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ

Nakaz zapłaty wydany w trybie nakazowym jest podstawą do podjęcia postępowania komorniczego w zakresie zabezpieczenia roszczenia, czyli jest on wykonalny zanim zostanie mu nadana klauzula wykonalności. Pozwala to na zajęcie majątku w tym środków finansowych dłużnika zanim złoży on zarzuty do nakazu. Wierzycielowi, który uzyskał uznanie właściwe długu, będzie dużo łatwiej udowodnić swoje racje przed sądem. Będzie mógł skorzystać z prostszego i znacznie tańszego trybu postępowania.

NIŻSZE KOSZTY SĄDOWE

Składając pozew w trybie nakazowym powód jest zobowiązany do opłacenia ¼ opłaty stosunkowej (tzw. wpisu), czyli 1,25 % wartości przedmiotu sporu (pełna opłata wynosi 5 %). Pozostałe ¾ opłaty musi zapłacić pozwany, jeżeli chce złożyć zarzuty do nakazu.

SZYBKOŚĆ POSTĘPOWANIA

Umożliwia szybsze rozpoznanie sprawy, ponieważ sąd orzeka bez przeprowadzania rozprawy, na podstawie załączonych do pozwu dokumentów.

PROWIZJA OD 25%

Wysokość prowizji może ulec zwiększeniu w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Prowizja wypłacana jest od odzyskanej kwoty. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY