fbpx

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Nasz zakres usług:

  • wywiad gospodarczy
  • badanie przeszłości firm, kontrahentów
  • poszukiwanie majątku spółek
  • ustalenia dotyczące przejawów nieuczciwej konkurencji
  • ustalenie nielegalnego użycia znaków towarowych
  • weryfikacja danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
  • weryfikacja uczciwości i lojalności pracownika
  • weryfikacja zasadności roszczeń pacjenta
  • weryfikacja zasadności zwolnienia lekarskiego
  • obserwacja wybranych osób, miejsc i pojazdów